Công tác xã hội - Kết nối

Những suất ăn từ thiện ấm lòng người bệnh

Hỗ trợ quyên góp cho quỹ nồi cháo tình thương là hoạt động vô cùng ý nghĩa mang tính nhân văn cao đẹp. Trung tâm Y tế mong muốn lan tỏa tới cộng động về nét đẹp truyền thống lá lành đùm lá rách, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần cũng như vật chất trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Xem chi tiết...

Công tác xã hội trong Bệnh viện

Nghề CTXH ở Việt Nam có thể được coi là chính thức được công nhận từ năm 2010 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010. CTXH trong ngành Y tế cũng đã được hình thành ngay sau đó khi mà Bộ Y tế ban hành Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020”.

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Hợp tác chuyên môn