TTYT Hữu Lũng tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19

        Trong tuần vừa qua, Trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ, quan tâm ủng hộ từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
         Ngày 31/03/2020, Trung tâm Y tế đã tiếp nhận số tiền 5.000.000đ từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hữu Lũng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


        Qua đây, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đoàn thể đã ủng hộ, động viên kịp thời, tiếp sức cho đội ngũ cán bộ y tế. Trung tâm y tế rất mong nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ nhiều hơn nữa từ các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đồng hành và sát cánh cùng cán bộ y tế trong công cuộc chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Nguyễn Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn