Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ 2 bố con anh Dinh chạy thận nhân tạo

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ bố con anh Dinh và cháu Toản đang chạy thận nhân tạo
Cán bộ y tế TTYT Hữu Lũng Ủng hộ số tiền 10,050,000 đ
Hội chữ thập đỏ huyện Hữu Lũng Ủng hộ số tiền 2,000,000 đ
Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng Ủng hộ số tiền 2,550,000 đ
Chu Thị Cúc Ủng hộ số tiền 100,000 đ
Trạm Y tế xã Hồ Sơn Ủng hộ số tiền 200,000 đ
Nguyễn Thị Khanh Ủng hộ số tiền 200,000 đ
Nông Thị Tuyết Nhung Ủng hộ số tiền 200,000 đ
Lê Thị Ái (TYT xã Hòa Lạc) Ủng hộ số tiền 100,000 đ
Hoàng Như Hoa Ủng hộ số tiền 100,000 đ
Ngo Thuy Linh chuyển khoản 200,000 đ
Tran Thi Dung chuyển khoản 200,000 đ
  

 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn