Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế triển khai tập huấn tiêm chủng mở rộng cho nhân viên Y tế thôn bản

Khóa tập huấn này đã góp phần nâng cao chất lượng của cán bộ y tế thôn bản về công tác tiêm chủng mở rộng để hỗ trợ các địa phương trong thời gian tới. Trung tâm Y tế Hữu Lũng ngày càng chú trọng củng cố đội ngũ nhân viên y tế để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và tuyên truyền kiến thức về tiêm chủng mở rộng

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »

 

Hợp tác chuyên môn