Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức họp hội đồng người bệnh tháng 8 năm 2023


Ngày 28/8/2023, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện - đây là cuộc họp diễn ra thường niên theo Quy chế bệnh viện do Phòng Điều dưỡng triển khai.
Tham dự cuộc họp có BS. CKI Nông Thị Xuyến, trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, cùng các đồng chí Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng trong bệnh viện.
Trung tâm Y tế thực hiện tuyên truyền cho người bệnh các dịch vụ kỹ thuật mới hiện đại tới người bệnh và người nhà bệnh nhân
Cuộc họp được tổ chức nhằm truyền tải tới người bệnh và người nhà bệnh nhân các nội dung chính được bao gồm tuyên truyền về phân loại rác thải và phòng chống rác thải nhựa, tuyên truyền về triển khai dịch vụ kỹ thuật mới chụp Citi scanner 32 lát cát tại bệnh viện và tuyên truyền về nội quy của bệnh viện, quyền lợi, nghĩa vụ của bệnh nhân và gia đình khi điều trị tại TTYT.
Tiếp nối nội dung họp, cán bộ y tế lắng nghe, giải đáp và ghi nhận những ý kiến đóng góp của người bệnh và người nhà người bệnh với bệnh viện về công tác chuyên môn: khám bệnh, thủ tục ra vào viện, vấn đề điều trị, chăm sóc, sự minh bạch rõ ràng trong cung cấp các thông tin về giá dịch vụ, thanh toán, vệ sinh buồng bênh, phòng chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng... cũng như các công tác phục vụ khác: điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giao tiếp ứng xử thái độ phục vụ của nhân viên y tế.
Thông qua cuộc họp, Trung tâm Y tế đã tiếp thu những ý kiến của người bệnh, người nhà người bệnh về những vấn đề còn tồn tại và sẽ khắc phục trong thời gian sớm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn