Chỉ đạo tuyến tại 3 trạm y tế xã Yên Bình, Hữu Liên và Yên Thịnh

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TTYT, ngày 12/01/2018 của Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng về chỉ đạo tuyến công tác y tế năm 2018,
Tuần qua, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tiến hành đi chỉ đạo tuyến tại 03 trạm y tế xã: Yên Bình, Hữu Liên và Yên Thịnh.
Đây là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế của tuyến xã, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tuyến xã.
Qua đợt chỉ đạo tuyến tuần này, các đơn vị đều có những thay đổi tích cực so với kỳ giám sát trước, hơn hết là trạm y tế xã Yên Bình và trạm y tế xã Hữu Liên như: đã phát huy được năng lực quản lý điều hành của trưởng trạm và công tác quản lý dược cũng được cải thiện.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn