Chương trình kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân hỗ trợ phòng chống bệnh thalassemia

Thực hiện Dự án 7- Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (sau đây gọi tắt là Dự án 7) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trung tâm Y tế Hữu Lũng triển khai thực hiện hỗ trợ phòng chống bệnh thalassemia và các hoạt động sàng lọc bệnh Thalassemia.
Cán bộ Y tế hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh thalassemia
Chương trình được triển khai tại 23 xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên cho 250 người gồm cả nam và nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu thuộc đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Từ khi triển khai đến nay, tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã có hơn 20 người dân được tiếp cận tham gia miễn phí.
Đơn vị thực hiện khám sàng lọc nhằm phát hiện người mang gen tan máu bẩm sinh cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn; Phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu thuộc đồng bào dân tộc thiểu số đến khoa Khám bệnh đăng ký vào phòng khám số 5 của Trung tâm Y tế để được chỉ định lấy mẫu máu xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở), Định lượng ferritin, Định lượng Bilirubin trực tiếp, Định lượng Bilirubin toàn phần. Hiện tại trong quá trình thực hiện chưa phát hiện các trường hợp nào có những chỉ số bất thường khi kiểm tra sàng lọc liên quan tới bệnh thalassemia. Hỗ trợ phòng chống bệnh thalassemia là một chương trình vô cùng ý nghĩa, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tiếp tục thực hiện đến hết năm 2023 giúp cho các cặp đôi sắp kết hôn cũng như phụ nữ có thai kiểm tra sàng lọc trước sinh.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn