Chuyển đổi mã đối tượng, quyền lợi hưởng BHYT của một số đối tượng

Từ ngày 1/12/2018, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng áp dụng thu giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người hưởng BHXH được chuyển đổi mã đối tượng, quyền lợi hưởng, và cấp lại thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:
  1. Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ BHYT cho đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% từ thuộc đối tượng “Người có công khác” (ký hiệu CK2) sang mã quyền lợi của người có công (CC1).
  2. Đổi mức hưởng trên thẻ BHYT đối với đối tượng là “Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc” (mã quyền lợi: KC) từ mức hưởng quyền lợi 100% (mã quyền lợi 2) sang mức hưởng 80% (mã quyền lợi 4) theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trường hợp đối tượng đã được cấp thẻ theo mã KC là cựu chiến binh hoặc các đối tượng khác có quyền lợi hưởng cao hơn thì UBND xã, thị trấn thực hiện lập hồ sơ để chuyển đổi đối tượng hoặc mã quyền lợi theo hướng dẫn của BHXH huyện. Trường hợp khi đi khám bệnh, chữa bệnh mà chưa kịp đổi mã quyền lợi, đề nghị UBND xã, thị trấn hướng dẫn đối tượng đến BHXH huyện để làm thủ tục đổi thẻ BHYT ngay; thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày nộp hồ sơ đổi thẻ BHYT cho BHXH huyện. Trường hợp chưa nhận được thẻ BHYT mới, người bệnh lưu giữ hóa đơn, biên lai thu tiền phần cùng chi trả chi phí khám, gửi cho BHXH huyện thanh toán trực tiếp.
  3. Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ BHYT của đối tượng người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản, nhưng không thiếu hụt tiêu chí BHYT (không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 3 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) từ “mã HN2” hưởng quyền lợi bằng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh sang mã “HK3” hưởng 95% chi phí.
Đổi mức hưởng trên thẻ BHYT cho đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ mức hưởng 80% (mã CT4) sang mức hưởng 100% (mã CT2).
Nga Lily


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn