Gần 200 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, y sỹ tham gia tập huấn ghi chép các biểu mẫu hồ sơ bệnh án theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong chăm sóc người bệnh, đồng thời để 100% điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, y sỹ làm công tác điều dưỡng cập nhật được những quy định mới về ghi chép hồ sơ bệnh án theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 Quy định chi tiết một số điều của luật khám chữa bệnh.
BS.CKII Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT phát biểu tại buổi tập huấn
Tham dự buổi tập huấn có đồng chí BS.CKII Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT, cử nhân Nguyễn Thị Thùy Linh- Điều dưỡng trưởng của TTYT và các  hộ sinh, kỹ thuật viên, y sỹ  thuộc khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh trực tiếp giảng dạy trong 02 buổi tập huấn.
Cử nhân Nguyễn Thị Thùy Linh- Điều dưỡng trưởng của TTYT cập nhật các thông tin thay đổi trong phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 1
Tại buổi tập huấn, cán bộ y tế đã phổ biến các nội dung mới về biểu mẫu cũng như cách thức ghi chép các biểu mẫu của điều dưỡng theo hướng dẫn tại TT 32/2023/TT-BYT và nhấn mạnh các nội dung như: Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 1; Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 2 - 3; Phiếu nhận định ban đầu vào viện tại khoa nội trú; Phiếu bàn giao người bệnh của điều dưỡng… Bên cạnh đó giảng viên cũng hướng dẫn một số thang đo đánh giá nhận định người bệnh cho phù hợp, hướng dẫn điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên thực hành ghi phiếu theo dõi và chăm sóc. Đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan trong phần thảo luận.
Những nội dung đổi mới tại TT 32/2023/TT-BYT giúp người bệnh được theo dõi, chăm sóc toàn diện, liên tục hơn trong quá trình điều trị. Với việc kịp thời cập nhật các quy trình, quy định mới đã tạo điều kiện cho điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên Bệnh viện nắm vững và thực hiện đầy đủ chức năng, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo chăm sóc, điều trị cho người bệnh hiệu quả, chất lượng.
Sau khi tập huấn xong 100% ĐD/HS/KTV/Y sỹ làm công tác điều dưỡng cần nắm chắc thông tư để biết cách ghi chép các biểu mẫu hồ sơ bệnh án liên quan đến công tác điều dưỡng theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn