Gần 90 nghìn lượt người được khám bệnh trong 9 tháng đầu năm 2018

Trong tháng 9, Bệnh viện đa khoa trung tâm huyện và các PKĐKKV đã khám bệnh được cho cho 87.096/75.250 lượt người đạt 115,7% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 25,3% so với cùng kỳ (năm 2017 đạt 90,4%);
Điều trị nội trú: 15.366/13.273 lượt bệnh nhân, đạt 115,7% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 21.8% so với cùng kỳ (năm 2017 đạt 93,9%). Công xuất sử dụng giường bệnh đạt 137,13%, giảm 53,37% so với cùng kỳ (năm 2017 đạt 190,5%).
Điều trị ngoại trú: 10.661/3.318 lượt bệnh nhân, đạt 321,3% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 44,2% so với cùng kỳ (năm 2017 đạt 277,1%). Trong đó, bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng huyết áp: 4.290, bệnh nhân điều trị ngoại trú tiểu đường: 4.149, bệnh nhân điều trị ngoại trú các bệnh khác: 2.222.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn