Giảm giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 15/7/2018

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYTquy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp. 
 
Theo đó, mức giá khám bệnh BHYT tại các cơ sở y tế KCB (mức giá này bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) được thay đổi.
Đối với Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, là bệnh viện hạng II, mức giá khám chữa bệnh giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 29.600 đồng/lượt, Bổ sung mức giá khám bệnh tại Trạm y tế xã là 23.300 đồng/lượt.   
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, giá dịch vụ kỹ thuật y tế cụ thể tại các Phụ lục II, III ban hành kèm theo Thông tư.
Thông tư 15/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 và thay thế Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn