Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác y tế quý I, triển khai nhiệm vụ y tế quý II

     Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 16/04/2020 Sở Y tế Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác y tế quý I và nhiệm vụ y tế quý II năm 2020 trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid – 19.
     Thành phần tham dự giao ban tại điểm cầu Hữu Lũng gồm Ban giám đốc Trung tâm y tế, lãnh đạo của một số khoa/phòng và trạm y tế xã, số lượng 15 người để đảm bảo giãn cách trong hội nghị.
     Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai, kết quả công tác y tế trong quý I, triển khai nhiệm vụ y tế quý II năm 2020, trong phần thảo luận, hội nghị tập trung vào các nội dung hướng vào phân tích những hạn chế, nguyên nhân và tập trung đánh giá những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của các đơn vị, khó khăn, kiến nghị và đề xuất giải pháp. Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã và đang thực hiện đúng theo chỉ đạo của Sở Y tế triển khai các biện pháp rà soát, thống kê, quản lý, cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện thực hiện giám sát thường xuyên tại các xã trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng các kế hoạch hoạt động năm 2020 của đơn vị; giao chỉ tiêu của các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế…, kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, trạm Y tế xã. Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Y tế trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh từ Bệnh viện trung tâm đến các trạm y tế xã; triển khai tập huấn và đưa vào sử dụng thử nghiệm bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế huyện thay thế cho bệnh án giấy.

Các cán bộ y tế dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hữu Lũng
     Tổ chức hội nghị thông qua hệ thống họp trực tuyến không những làm giảm bớt các hoạt động tập trung đông người mà hơn nữa đảm bảo được việc truyền tải chỉ đạo từ lãnh đạo của Sở Y tế tới Ban Giám đốc của Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã nắm bắt thông tin được nhanh chóng, chính xác đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19./.
Nguyễn Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn