Kết quả thực hiện ứng dụng Tư vấn khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở năm 2022

Thực hiện triển khai theo kế hoạch ứng dụng Tư vấn khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở năm 2022 của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã và đang sử dụng 2 ứng dụng Teleheath và phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” có hiệu quả rõ rệt trong quá trình củng cố và nâng cao chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh.
Cán bộ Y tế tham gia hội chẩn ca bệnh với Bệnh viện Bạch Mai
Lãnh đạo Trung tâm Y tế Hữu Lũng luôn sát sao trong công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch về mọi mặt bao gồm: nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, phòng hội chẩn, phần mềm khám chữa bệnh từ xa. Tất cả các cán bộ tại đơn vị đều tham gia đề án KCB từ xa, đặc biệt các cán bộ thuộc các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Đơn vị hiện có 2 phòng hội chẩn tại bệnh viện và trang bị cho 24/24 trạm y tế các xã, thị trấn Webcam hd và Loa để phục vụ khám chữa bệnh từ xa.
Trong năm vừa qua, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đăng ký tham gia đề án khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trên gồm: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện E Hà Nội. Tham gia hội chẩn ca bệnh Sốt xuất huyết Dengue với Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, hội chẩn ca bệnh Xuất huyết tiêu hóa cao mức độ nặng với Bệnh viện Bạch Mai,….
Đơn vị đã sử dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa bệnh viện với Trạm y tế xã, thị trấn được 8/9 buổi, đạt 89% kế hoạch; tham gia bình bệnh án và sinh hoạt chuyên đề 14/10 buổi, đạt 140% kế hoạch. Đảm bảo kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành với các cơ quan, đơn vị; đảm bảo điều kiện kỹ thuật tham gia họp trực tuyến.
Khám, chữa bệnh từ xa, đang được kì vọng là một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Ngày càng phát huy ứng dụng công nghệ 4.0  trong công tác tư vấn khám, chữa bệnh từ xa tuyến y tế cơ sở đã giúp Trung tâm Y tế Hữu Lũng giải quyết khoảng cách địa lý, tạo điều kiện cho cán bộ y tế xã miền núi có thể tham khảo ý kiến của đồng nghiệp từ tuyến huyện trở lên, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận khám, chữa bệnh có chất lượng cho người dân ngay tại trạm y tế xã và giảm tình trạng quá tải ở các cơ sở y tế tuyến huyện trở lên.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn