Khám sức khỏe quân nhân dự bị năm 2018

Ngày 16/6/2018, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã phối hợp thực hiện khám sức khỏe quân nhân dự bị năm 2018 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng theo đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng tại Công văn số 514/CV-BCH, ngày 04/6/2018.

(Hình minh họa)
Đoàn khám của Trung tâm Y tế huyện gồm 02 cán bộ y tế (01 bác sỹ và 01 y sỹ).  Kết thúc buổi khám, đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã khám phân loại sức khỏe được cho 82 quân nhân dự bị đảm bảo lực lượng dự bị động viên có đủ sức khỏe để bổ sung tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội khi có nhu cầu chiến đấu hoặc trường hợp có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm.
Nga Lily


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn