Quy định mới về giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BYT, ngày 30/11/2018 về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Theo Thông tư, giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế.
Có một số điểm mới được ban hành trong Thông tư số 39 này như quy định thêm điểm d, khoản 1, Điều 6 “Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ bốn giờ trở xuống thì được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng, không được tính tiền giường điều trị nội trú”.
Về Điều 4 - Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Thông tư mới bổ sung mức giá khám bệnh của trạm y tế xã, thị trấn… sẽ áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III của Thông tư 39, thay vì căn cứ vào mức giá của bệnh viện hạng IV theo Thông tư 15.
Thông tư 39 sẽ có hiệu lực từ ngày 15-1-2019. Riêng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên tại Phụ lục I, II, III của Thông tư 39 được áp dụng kể từ ngày 15-12-2018.
http://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/TB_103_20181220041919685680.pdf
Nga Lily


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn