Tiếp nhận các sản phẩm truyền thông về Bảo hiểm Y tế của Dự án Norred

Tuần qua, ngày 20/6/2018, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận các sản phẩm truyền thông về Bảo hiểm Y tế của Ban quản lý Dự án hỗ trợ các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng Trung ương.
Tổng số tài liệu truyền thông nhận được gồm: 1061 áp phích dán tại cộng đồng, 250 cuốn sổ tay truyền thông, 9000 bao bì hồ sơ y tế, 12.000 tờ rơi, 40 đĩa DVD và VCD.
Các ấn phẩm này sẽ được Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng bàn giao cho các trưởng trạm y tế, nhân viên y tế thôn để treo tại trạm y tế, nhà văn hóa thôn, nơi công cộng hoặc phát cho các hộ cận nghèo.
Bảo hiểm Y tế hiện nay đang giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân bởi BHYT giúp ổn định cuộc sống, trợ giúp người dân khi gặp rủi ro: ốm đau, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp... sớm trở lại trạng thái sức khỏe ban đầu... Chính vì vậy, truyền thông về BHYT là một hoạt động thiết thực của dự án.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn