Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng trên địa bàn huyện Hữu Lũng

       Trung tâm Y tế Hữu Lũng khẩn trương thống kê các đối tượng trên 18 tuổi cư trú trên địa bàn huyện, các đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CPvà xây dựng kế hoạch thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 diện rộng cho người dân trên địa bàn huyện.
Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại trạm Y tế xã Vân Nham
       Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức tiêm đồng loạt tại 24 xã, thị trấn sử dụng các vắc xin được phân bổ về huyện Hữu Lũng trong đó:
       Vào ngày 22-23/9/2021, Trung tâm Y tế Hữu Lũng sử dụng vắc xin AstraZeneca tiêm cho người dân tại địa bàn thị trấn Hữu Lũng, địa điểm tại Nhà văn hóa 08 khu Thị trấn được 4373 liều.
       Ngày 24/9/2021, Trung tâm Y tế sử dụng vắc xin Pfizer tiêm cho các đối tượng ưu tiên là người cao tuổi và phụ nữ có thai, theo dõi tại bệnh viện. Đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ nữ có thai đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.
      Trung tâm Y tế Hữu Lũng tiếp tục tiếp nhận thêm69334 liều vắc xin vero cell, bắt đầu từ ngày 26/9/2021 dự kiến đến hết 10/10/2021, thực hiện tiêm chủng diện rộng cho 23 xã trên địa bàn huyện.
      Trong quá trình triển khai chiến dịch tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo quy định của Bộ Y tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã đăng ký với Bộ Y tế, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin. Trung tâm Y tế Hữu Lũng phối hợp với các cơ quan đoàn thể của huyện và xã tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước, trong và sau buổi tiêm chủng.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn