Trong tháng 7, TTYT khám bệnh cho trên 18.000 lượt người

Trong tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tổ chức khám bệnh được 18.357 lượt, tăng 3,9% so với tháng 6; điều trị nội trú đạt  2.367 lượt tăng 2,1% so với tháng 6; Tổng số ngày điều trị nội trú đạt  11.655 lượt, tăng 6,1% so với tháng 6; điều trị ngoại trú đạt  2.473 lượt, tăng 1,9% so với tháng trước. Tổng số ca phẫu thuật đạt  184 ca, giảm 3,7% so với tháng 6. Tổng xét nghiệm các loại được  16.221 xét nghiệm, tăng 12,2% so với tháng 6.

Ảnh: Bệnh nhân đang được khám bệnh tại TTYT Hữu Lũng.
 
Trong tháng 8, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, thực hiện đề án 1816 tới các PKĐK khu vực, tổ chức tốt công tác  chăm sóc người bệnh, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, giao tiếp của cán bộ viên chức từ tuyến huyện đến tuyến xã, tổ chức bình bệnh án, đơn thuốc sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ.
Nga Lily


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn