Trung tâm Y tế Hữu Lũng hoàn thành 03 lớp đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Tình từ 26/4 – 07/6/2023, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức được 03 lớp đào tạo liên tục với nội dung “Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn” ngay tại Bệnh viện. Giảng viên là cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn. Lớp đào tạo với sự tham gia của hơn 200 học viên là y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dân số viên (có chứng chỉ hành nghề) công tác tại khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế Hữu Lũng.
Cán bộ TTYT tham gia lớp học đào tạo liên tục với nội dung Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn
          Trong chương trình, các điều dưỡng, kỹ thuật y đã được đào tạo các nội dung về Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa và bổ sung dựa trên đường lây truyền, vệ sinh tay thường quy, sử dung phương tiện phòng hộ cá nhân, nguyên tắc khử khuẩn – tiệt khuẩn, phòng lây nhiễm trong tiêm và xử trí phơi nhiễm nghề nghiệp, hướng dẫn quản lý, xử lý đồ vải, vệ sinh môi trường bệnh viện, quản lý chất thải rắn y tế…
          Lớp đào tạo giúp các học viên củng cố và cập nhật kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, một số kỹ năng thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh toàn diện của y bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Qua đó, thực hiện tốt các kiến thức được cập nhật vào trong các quy trình chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn