Trung tâm Y tế Hữu Lũng tăng cường giám sát, chỉ đạo tuyến trong công tác y tế tại các xã, thị trấn

         Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Trung tâm Y tế Hữu Lũng về việc giám sát, chỉ đạo tuyến công tác y tế năm 2021, trong 02 ngày 21-22/7/2021, đoàn công tác đã tới làm việc tại các trạm Y tế xã Yên Thịnh, Yên Vượng, Thanh Sơn, Vân Nham.

          Đoàn công tác thực hiện giám sát, chỉ đạo nhằm đánh giá chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các trạm y tế xã, thị trấn và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế xã, thị trấn và tạo điều kiện cho người dân trong được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến huyện.
          Trong quá trình đánh giá, đoàn công tác cũng đã phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu và rút kinh nghiệm sâu sắc cho đội ngũ cán bộ y tế xã về các mặt trong quá trình quản lý khám bệnh, chữa bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc cho người bệnh cần phải được chú trọng và nâng cao. Những mặt còn yếu kém được rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp sớm được khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của các trạm y tế xã, thị trấn./.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn