Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện công tác chỉ đạo tuyến trong tháng 4/2022

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Y tế tại các xã, thị trấn đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã thành lập Tổ chỉ đạo tuyến thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động lượng khám bệnh, chữa bệnh tại trạm Y tế xã, thị trấn.
Tổ chỉ đạo tuyến của TTYT Hữu Lũng thực hiện kiểm tra, giám sát tại Trạm Y tế xã Yên Sơn
Trong tuần vừa qua, Tổ đã thực hiện công tác chỉ đạo tuyến tại 04 trạm Y tế xã Yên Sơn, Hồ Sơn, Quyết Thắng, Yên Bình. Tổ tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dụng sau:
Thực hiện kiểm tra công tác Khám bệnh, kê đơn, ghi chép hồ sơ, bệnh án; Thực hiện kỹ thuật theo phân tuyến; Thực hiện công tác điều dưỡng; Công tác dược; Công tác tổ chức cán bộ - hành chính, quản trị; Công tác kế hoạch, báo cáo; Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã; Công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác dược, Tổ đã đưa ra những góp ý cho trạm Y tế xã về việc củng cố sổ sách, ghi chép đầy đủ thực hiện đúng quy chế chuyên môn như: chẩn đoán, kê đơn, làm hồ sơ bệnh án, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân trước khi chuyển tuyến, thường xuyên cập nhật hồ sơ sức khỏe cá nhân cũng như cập nhật phần xuất nhập vắc xin trên phần mềm hệ thống tiêm chủng Quốc gia đầy đủ. Cử cán bộ của trạm y tế tham gia các lớp tập huấn quy chế chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật theo nội dung đề án 1816, triển khai thực hiện phân tuyến kỹ thuật.
Tổ đã kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí phòng khám an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chấm điểm đánh giá Trạm Y tế xã Yên Bình đạt 28/30 điểm, 02 Trạm Y tế xã Hồ Sơn. Xã Quyết Thắng đạt 27/30 điểm và Trạm Y tế xã Yên Sơn đạt 26/30 điểm.
Trong năm 2022, đơn vị ưu tiên đào tạo, tập huấn về các bệnh mới nổi cho các trạm y tế xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã, cử cán bộ chuyên môn về tuyến dưới đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc tại chỗ, tập huấn kỹ thuật nâng cao tay nghề cần đào tạo theo yêu cầu của tuyến dưới. Công tác chỉ đạo tuyến tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng sẽ hỗ trợ các trạm Y tế xã, thị trấn phát hiện những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tạo điều kiện cho người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đồng thời góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến huyện.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn