Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện

       Theo thống kê tai nạn thương tích 6 tháng đầu năm 2023, huyện Hữu Lũng ghi nhận 4 trường hợp tai nạn đuối nước trong đó có 3 trường hợp đã tử vong do sự cố này. Để giảm thiểu rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn bởi sông nước, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân, Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện triển khai tới khoa, phòng, trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tai nạn đuối nước.
TTYT Hữu Lũng sinh hoạt chuyên đề với nội dung "Cấp cứu đuối nước"
       Đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung về cấp cứu ngoại viện đã được Bộ Y tế ban hành danh mục vali thuốc cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương.        Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị trong chăm sóc chấn thương thiết yếu tại cơ sở y tế các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị trong chăm sóc chấn thương thiết yếu nhằm đảm bảo cấp cứu và điều trị các trường hợp tai nạn thương tích tại cộng đồng.
      Đơn vị lồng nghép nội dung trong buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2023 về kỹ năng phòng chống và sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cho các nhóm đối tượng; nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 
      Trong thời gian tới, trạm tế các xã, thị trấn tổ chức tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế thôn bản cũng như tình nguyện viên rèn luyện kĩ năng, phương pháp sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng nhằm đảm bảo việc sơ cứu và vận chuyển an toàn các trường hợp tai nạn thương tích trẻ em đến cơ sở điều trị. Nâng cao công tác truyền thông rộng rãi tới cộng đồng về cách xử trí khi trẻ bị tai nạn thương tích trong lúc chờ cán bộ y tế, tầm quan trọng của sơ cấp cứu tại chỗ, mạng lưới sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích, số điện thoại gọi cấp cứu hiện có trên địa bàn.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn