TTYT Hữu Lũng sử dụng hiệu quả tài trợ của Dự án Norred

Ngày 20/8 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tiếp đoàn giám sát của Ban quản lý dự án Trung ương và Ban quản lý dự án tỉnh của Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Đông bắc bộ (Norred).
 

 
Đánh giá của Dự án cho thấy, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài trợ của Dự án như:
Về tramg trang thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng hiệu quả 42 thiết bị, trong đó 41 thiết bị đã hoàn tất bàn giao trị giá hơn 14,6 tỉ.
Về đào tạo, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã hoàn thành chuyển giao 17 kỹ thuật mới và áp dụng thành công cho 635 lượt bệnh nhân, trong đó áp dụng được 6 kỹ thuật lâm sàng với 195 lượt bệnh nhân được áp dụng điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng không phải chuyển lên tuyến trên.
Trong năm 2019, đơn vị và dự án sẽ hoàn thiện đào tạo và chuyển giao 35 kỹ thuật còn lại.
Nga Lily


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn