Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10

Thực hiện công văn của Sở Y tế Lạng Sơn, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tăng cường các hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo tập huấn chuyên môn,..hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10) , 

Thời gian hưởng ứng tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2 đến 6/10/2023

Trung tâm Y tế Hữu Lũng phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong viên chức và người lao động tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho người lao động tại khoa, phòng, trạm Y tế xã tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để gia nhập thị trường lao động và học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.
Thông qua Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, Trung tâm Y tế có thể tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Đồng thời, phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc; các tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.

Hợp tác chuyên môn