Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3 (lần thứ 8 năm 2024)


Dấu mốc quan trọng của ngành Công tác xã hội: ngày 25/3/2010 Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 32/2010/QĐ - TTg phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (đề án 32), đánh dấu một mốc mới quan trọng của ngành công tác xã hội tại Việt Nam.
Sau khi đề án 32 được ban hành, tháng 9/2010 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo triển khai đề án này cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước, tới năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết  định số 2514/QĐ-BYT  ngày 15/7/ 2011 phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020 và tới năm 2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.
Đối với ngành y tế, ngày 26/11/2015 Bộ Y tế có Thông tư số 43/2015/TT-BYT Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện, ngày 10/5/2016 Bộ Y tế ban hành công văn số 2633/BYT-TCCB hướng dẫn xây dựng đề án thành lập Phòng Công tác xã hội trong bệnh viện. 
Có thể nói, cùng với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, chính những nỗ lực lớn lao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội Vụ và các tổ chức trong nước và quốc tế đã góp phần to lớn trong việc hình thành một nghề mới ở đất nước ta, nghề Công tác xã hội. Trong qúa trình hình thành và phát triển của ngành Công tác xã hội thì việc phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 của Phó Thủ tướng Chính phủ là một dấu mốc cực kỳ quan trọng.
Chính vì vậy, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là ngày Công tác xã hội Việt Nam như một hình thức vinh danh những người tham gia một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội: nghề Công tác xã hội.
Đối với ngành y tế nói riêng, triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, các cơ sở y tế đã thành lập các Phòng/Tổ/bộ phận làm Công tác xã hội. Công tác xã hội trong bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và với nhân viên y tế.
Từ thực tiễn của ngành y cho thấy, Công tác xã hội có vai trò quan trọng, không chỉ hướng dẫn, chia sẻ, giúp đỡ, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo, mà Công tác xã hội còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với thân nhân giữa người bệnh với những người xung quanh và với thầy thuốc, nhân viên y tế. Không những thế, Công tác xã hội còn là địa chỉ kết nối thông tin về giáo dục sức khỏe thông qua việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để truyền thông ra cộng đồng...
Triển khai thực hiện Quyết định số 2514/QĐ-BYT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011 - 2020, Phòng Công tác xã hội hay tổ Công tác xã hội đã lần lượt được thành lập tại hầu khắp các cơ sở y tế trong cả nước để thực hiện các nhiệm vụ như: hỗ trợ người bệnh/người nhà bệnh nhân về thủ tục, quy trình khám chữa bệnh; là nhịp cầu nối yêu thương, sẻ chia thông tin nhân ái, kết nối người bệnh nghèo với các hoạt động thiện nguyện; triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông của các cơ sở y tế… Ngoài ra, bộ phận Công tác xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong viêc tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhân viên y tế với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thông qua các câu lạc bộ bệnh nhân.
"Tổ Công tác xã hội" tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng có tiền thân là Tổ Chăm sóc khách hàng được thành lập từ tháng 11 năm 2015 khi đơn vị thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đến tháng 10/2016, Tổ Chăm sóc khách hàng được chính thức mang tên là Tổ Công tác xã hội với 03 thành viên là các điều dưỡng của khoa Khám bệnh, thực hiện nhiệm vụ chính là tiếp đón, hỗ trợ thông tin cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, còn các nhiệm vụ khác của Thông tư 43/2015/TT-BYT chưa được cụ thể hóa trong quá trình thực hiện. Đến tháng 11/2017, Trung tâm Y tế Hữu Lũng kiện toàn Tổ Công tác xã hội, thuộc phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ từ đó hoạt động của Tổ Công tác xã hội đã thực sự có định hướng chuyên nghiệp hơn. Năm 2019 đến nay, Tổ Công tác xã hội gồm 13 thành viên là cùng các cộng tác viên thuộc nhiều khoa phòng của trung tâm.
Trong những năm qua, Tổ Công tác xã hội của Trung tâm Y tế Hữu Lũng luôn cố gắng phát huy tốt vai trò kết nối, triển khai hàng loạt hoạt động vì người bệnh, vì cộng đồng, góp phần làm cho người bệnh nói riêng/cộng đồng nói chung ngày càng hài lòng hơn về ngành y.
 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn