KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5


Tại Việt Nam. Năm 2018, Bộ Y tế đã có hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa  bệnh  tổ  chức  kỷ  niệm  ngày Quốc  tế  Điều  dưỡng  12  tháng  5. Ngày 05/2/2018 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có Công văn số 145/KCB-ĐD đề nghị  Giám  đốc các Sở  Y  tế  các tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc Trung  ương,  Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có gường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,trong đó có nội dung “Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng hoặc tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5”. Hoạt động này nhằm tôn vinh giá trị nghề nghiệp, vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc người bệnh tại đơn vị, đồng thời cũng động viên người điều dưỡng yêu ngành nghề, yên tâm công tác, nâng cao năng lực cá nhân, tiếp tục công hiến sức lực trí tuệ hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế. Thực hiện chủ chương này của Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc đã hưởng ứng rất sôi nổi. Mặc dù là năm đầu tiên thực hiện, xong do hiểu rõ chủ trương, lại có kế hoạch ngay từ đầu năm nên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động rất phong phú, đa dạng, thiết thực chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5:  Tổ chức Hội thi điều dưỡng giỏi; Hội thi điều dưỡng truyền thông giỏi; thi giao tiếp ứng xử, thăm hỏi; tặng quà miễn phí cho người bệnh; Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5... Đây là dịp để các cấp Lãnh đạo ngành y tế ghi nhận và biểu dương những đóng thầm lặng nhưng hết sức to lớn của đội ngũ điều dưỡng trong cả nước, đồng thời động viên người điều dưỡng yêu và có trách nhiệm hơn với ngành, nghề. Nhân dịp này, đội ngũ điều dưỡng cũng hiểu rõ hơn lịch sử phát triển nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ để hướng đến sự hài lòng của người bệnh và hội nhập khu vực, quốc tế. Ngày 12/5/2020 tại Bộ Y tế đã diễn ra Lễ Kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng  12/5  nhằm  tôn  vinh  những  đóng  góp  rất  quan  trọng  của  người  Điều dưỡng,  Hộ  sinh,  Kỹ  thuật  y,  đồng  thời  thể  hiện  chiến lược,  định  hướng  của Ngành Y tế Việt Nam trong việc từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc người bệnh tiến tới hội nhập điều dưỡng khu vực và Quốc tế.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn