Tập huấn công tác hướng dẫn, cập nhật và đẩy dữ liệu thanh toán lên cổng giám định Bảo hiểm y tế

Sáng ngày 23/01/2024, Trung tâm Y tế Hữu Lũng phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện và VNPT tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn, cập nhật các dữ liệu, đẩy dữ liệu thanh toán lên cổng giám định Bảo hiểm Y tế.
Tham dự buổi tập huấn có Ban giám đốc của TTYT, đại diện giám định viên của Bảo hiểm xã hội huyện, cán bộ VNTP tỉnh Lạng Sơn cùng các trưởng khoa, phòng trạm Y tế các xã, thị trấn.
Đại diện cán bộ y tế của tất cả các khoa, phòng, và 24 trạm Y tế xã, thị trấn tham dự buổi tập huấn 
hướng dẫn, cập nhật các dữ liệu, đẩy dữ liệu thanh toán lên cổng giám định Bảo hiểm Y tế
Buổi tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về việc xây dựng các bảng biểu, dữ liệu đề nghị thanh toán lên cổng giám định theo đúng quy định. Các nội dung chính được giám định viên của BHXH huyện cung cấp thông tin bao gồm các hướng dẫn về ánh xạ mã nhân viên y tế theo biểu mẫu Danh mục người hành nghề, Danh mục thuốc, Danh mục vật tư Y tế, Danh mục dịch vụ kỹ thuật, Danh mục trang thiết bị y tế; Khai báo mã bác sĩ cho các phòng khám; về việc mã hóa danh mục thuốc, hướng dẫn ánh xạ danh mục kỹ thuật, đẩy dữ liệu lên cổng giám định.Mỗi nội dung được đề cập sẽ được lãnh đạo TTYT, cán bộ y tế tại nhiều khoa phòng, trạm Y tế xã, thị trấn có ý kiến thắc mắc với những vướng mắc cụ thể đang gặp phải khi nhập, đẩy dữ liệu lên cổng giám định BHYT, từ đó phối hợp với cơ quan BHXH tìm ra giải pháp, thống nhất phương pháp làm việc để khắc phục tình trạng gửi dữ liệu chậm và hạn chế tối đa sai sót trong quá trình KCB BHYT.
Trong quá trình thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, Trung tâm Y tế Hữu Lũng có gặp nhiều khó khăn chủ quan cũng như khách quan đem lại nhưng được sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của BHXH tỉnh Lạng Sơn, BHXH huyện, nhiều vướng mắc khi cập nhật dữ liệu thuốc, danh mục kỹ thuật, mã bác sĩ, công tác thanh toán chi phí KCB BHYT được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Cơ quan VNPT tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ cập nhật, hướng dẫn các chức năng mới trong phần mềm.
Phần mềm giám định bảo hiểm xã hội quốc gia đã góp phần tăng cường trao đổi thông tin giữa TTYT và cơ quan BHXH, cung cấp công cụ tra cứu, quản lý thông tuyến, chuyển tuyến, kiểm tra thẻ BHYT, thông báo kết quả giám định, cung cấp các tiện ích theo dõi tình hình KCB của cơ sở y tế và thống kê thanh toán BHYT. Đặc biệt, TTYT huyện có thể liên thông các kết quả khám chữa bệnh, khai thác tiền sử bệnh tật, kết quả điều trị của người bệnh BHYT, tránh trùng lặp chỉ định, tiết kiệm chi phí KCB BHYT và nâng cao hiệu quả điều trị.
Sau buổi tập huấn, được sự thống nhất phương án giải quyết hiệu quả, TTYT phối hợp với BHXH huyện để cập nhật hàng ngày các thông báo lỗi giám định từ đó nhanh chóng bố trí nhân lực để kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, kịp thời chỉnh sửa trùng khớp các thông tin về thuốc, thẻ BHYT của người bệnh, các danh mục kỹ thuật, danh mục thuốc, mã bác sĩ tại các khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn trước khi đẩy lên cổng giám định BHYT. Các khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với các khoa, phòng chuyên trách như: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, phòng Tài chính - Kế toán và Tổ tin để được hỗ trợ giải quyết hạn chế tối đa việc sai thủ tục hành chính, sai thông tin thuốc, dịch vụ kỹ thuật, mã bác sĩ so với cổng giám định để giảm số lượng phải sửa gửi thay thế bệnh nhân.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn