Tập huấn trực tuyến về sử dụng hệ thống tư vấn y tế từ xa cho tuyến y tế cơ sở

Chiều ngày 11/5/2023, Trung tâm Y tế Hữu Lũng kết nối trực tuyến các điểm cầu tại 24 Trạm Y tế xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn về sử dụng hệ thống tư vấn y tế từ xa “Bác sĩ cho mọi nhà” do Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức.
Bác sĩ thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà” trên điện thoại di động
 Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ phụ trách hoạt động y tế từ xa, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Trung tâm y tế, các cán bộ y tế tuyến xã.
 Sau quá trình tập huấn, mỗi cán bộ y tế tại bệnh viện và trạm Y tế các xã, thị trấn có thể thực hành được các thao tác như sau:
            - Liệt kê được các văn bản pháp lý liên quan đến tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
            - Sử dụng được phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” để thực hiện tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.
            - Thực hiện báo cáo một số chỉ số liên quan đến tư vấn khám, chữa bệnh từ xa qua phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”.
Để phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh từ xã được tốt và hoàn thiện, từ tháng 3 năm 2022, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã thành lập tổ tư vấn sức khỏe bao gồm 1 tổ trưởng là Giám đốc TTYT, 1 tổ phó là phó Giám đốc TTYT và 11 thành viên là các trưởng khoa, phòng hiện đang công tại Bệnh viện.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn