Thông báo Tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Trung tâm Y tế Hữu Lũng xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng năm 2022, cụ thể như sau:
Thời gian thực hiện.
           - Ngày 21/7/2022:
           + Buổi sáng (từ 7 giờ 30 phút) tiêm cho đối tượng là Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện; Huyện Ủy; các cơ quan, Ban, nghành thuộc UBND huyện; Công An huyện;  BCH quân sự huyện; Cán bộ y tế; có đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 theo quy định.
           - Buổi chiều (từ 13 giờ 30 phút): Tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên thuộc địa bàn Thị trấn Hữu Lũng có đủ điều kiện tiêm mũi 4 theo quy định.
           - Ngày 22/7/2022: Tiêm cho người dân  từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch thể vừa đến thể nặng và người từ 50 tuổi  trở lên thuộc địa bàn Thị trấn Hữu Lũng có đủ điều kiện tiêm mũi 4 theo quy định.

Địa điểm tiêm: Tại nhà Đa năng- Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng

Đối tượng tiêm: Người đã tiêm 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 từ đủ 4 tháng trở lên, tại địa bàn Thị trấn Hữu Lũng, bao gồm:
           - Người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID 19 gồm: Cán bộ y tế; cán bộ tuyến đầu (theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19) bao gồm: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện; Huyện ủy; các cơ quan, Ban, ngành thuộc UBND huyện; Công An huyện; BCH Quân sự huyện, ngân hàng, điện lực, viễn thông… có đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 theo quy định.
           - Người dân từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch thể vừa đến thể nặng và người từ 50 tuổi  trở lên, đã tiêm 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 từ đủ 4 tháng trở lên, đủ điều kiện tiêm mũi 4 theo quy định.
Loại vắc xin:
           - Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất);
           - Vắc xin cùng loại với mũi 3 đã tiêm (mũi nhắc lại lần 1).
Khoảng cách:
           - Ít nhất 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).
           - Người đã mắc COVID 19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.


 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn