Tích cực tham gia thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023)”

Ngày 05/4/2023, Trung tâm Y tế Hữu Lũng phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 15/6/1933 - 15/6/2023” đến viên chức, người lao động tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn.
Cán bộ y tế tham gia thi trực tuyến tuần 1
          100% viên chức, người lao động của đơn vị rất tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trong tuần 1. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng, phát triển và những thành tựu to lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn qua 90 năm, về những thành tích vẻ vang, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững. Thời gian thi diễn ra trong 5 tuần liên tục từ 9h00 ngày 03/4/2023, kết thúc vào ngày 08/5/2023. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00&; thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 9h00&; thứ hai tuần kế tiếp.
          Đơn vị luôn động viên, khuyến khích viên chức, người lao động tham gia 01 lần/ngày, tối đa 07 lần/tuần trong các tuần thi tiếp theo để cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn