Tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khoá Trung tâm Y tế Hữu Lũng

Ngày 30/9/2023, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị ngoại khóa và phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.
Tham gia buổi sinh hoạt có hơn 200 viên chức, người lao động công tác tại bệnh viện và trưởng trạm y tế xã, thị trấn.
Tại buổi sinh hoạt, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng phổ biến các văn bản pháp luật như:
Quy định số 144-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
Ông Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT Hữu Lũng trình bày về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị 

Sau khi nghe các nội dung sinh hoạt đã có nhiều ý kiến góp ý, trao đổi và tranh luận sôi nổi của các đại biểu tham dự.
Buổi sinh hoạt thực sự đã đem lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị. Ban giám đốc tổng hợp ý kiến góp ý từ đó nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hiệu quả trong quá trình làm việc cũng như trong công tác chăm sóc và điều trị cho nhân dân.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn