Trung tâm Y tế Hữu Lũng hỗ trợ người dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân có tích hợp thẻ BHYT, ứng dụng VssID, VneID thay cho thẻ BHYT giấy

Để tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm thời gian đối với người dân đến khám chữa bệnh; thuận tiện, giảm thời gian tác nghiệp cho cán bộ y tế trong thực hiện nghiệp vụ, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tiếp tục thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân đã tích hợp thẻ BHYT hoặc sử dụng các ứng dụng VssID, VneID.
Đăng ký khám chữa bệnh tại TTYT Hữu Lũng bằng Căn cước công dân có gắn chip đã tích hợp thẻ BHYT
Kể từ ngày 01/5/2024, BHXH tỉnh Lạng Sơn dừng thực hiện in thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy đối với người tham gia BHYT đã có căn cước công dân (CCCD) và cài đặt, đăng nhập thành công ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam và VneID của Bộ Công an, CCCD gắn chíp đã được đồng bộ, tích hợp thẻ BHYT.
Để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia BHYT ngay khi dừng việc in thẻ BHYT giấy, các trường hợp người lao động đi khám, chữa bệnh chưa cài đặt hoặc đã cài nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VssID, VneID hoặc CCCD gắn chíp của người tham gia chưa được đồng bộ với dữ liệu về thẻ BHYT. Trung tâm Y tế Hữu Lũng hướng dẫn liên hệ với cơ quan BHXH huyện hoặc Công an huyện Hữu Lũng để được hỗ trợ giải quyết được đầy đủ, kịp thời.
Thay vào đó, BHXH tỉnh Lạng Sơn chỉ thực hiện cấp thẻ điện tử và gia hạn thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu do Ngành quản lý. Đối với những trường hợp chưa được cấp CCCD (nhóm đối tượng trẻ em, người tham gia BHYT dưới 14 tuổi) cơ quan BHXH sẽ thực hiện in thẻ BHYT giấy để người tham gia đi khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở đề nghị của người tham gia.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế Hữu Lũng quán triệt tới các khoa, phòng, 24 trạm Y tế xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc tiếp đón người bệnh đi khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam hoặc VneID của Bộ Công an và triển khai ký số file XML đồng thời  hướng dẫn người tham gia BHYT kịp thời liên hệ với cơ quan BHXH để được hỗ trợ giải quyết, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn