Trung tâm Y tế Hữu Lũng tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt là biện pháp giúp giảm thời gian chờ đợi cho người nhà và người bệnh đồng thời giúp Trung tâm Y tế thuận lợi hơn trong việc quản lý thông tin bệnh nhân và nguồn thu viện phí, qua đó giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã tích cực đẩy mạnh tiến độ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các khoa lâm sàng nhằm giảm tải thủ tục hành chính và góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong ngành Y tế.
Người bệnh quét mã QR chuyển khoản thanh toán tiền khám bệnh tại TTYT Hữu Lũng
Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã triển khai tới các khoa, phòng của đơn vị mã QR code và số tài khoản ngân hàng để giúp người bệnh và người nhà bệnh nhân thuận tiện trong việc đóng tiền tạm ứng khi vào viện và thanh toán khi ra viện. Kết quả cho thấy việc quét mã QR code thanh toán được sử dụng hiệu quả từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/4/2024, Trung tâm Y tế đạt 61,10% tỷ lệ thu viện phí không dùng tiền mặt. Trong thời gian tới để đạt mục tiêu về tỷ lệ thu viện phí không dùng tiền mặt, Ban Giám đốc chỉ đạo cán bộ y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực tiếp tại khu vực thu viện phí, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Cán bộ y tế sẽ hỗ trợ người dân tại khu vực thanh toán viện phí tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện thành công thanh toán hoặc tạm ứng viện phí không dùng tiền mặt. Các khoa, phòng cũng thường xuyên rà soát, đánh giá rủi ro và triển khai các biện pháp an ninh bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng thanh toán điện tử.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn