Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khóa

Ngày 18/3/2023, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khóa Quý I năm 2023. Đây là dịp thuận lợi để viên chức, người lao động được sinh hoạt chính trị để nắm bắt thêm những thông tin thời sự chính thống, cập nhật mới nhất liên quan tới quá trình làm việc.
Ông Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT phát biểu khai mạc và chủ trì buổi sinh hoạt chính trị
          Ông Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT phát biểu khai mạc và chủ trì buổi sinh hoạt chính trị. Tham gia buổi sinh hoạt có hơn 200 viên chức, người lao động công tác tại Bệnh viện huyện Hữu Lũng, các trưởng trạm y tế xã, thị trấn.
          Viên chức, người lao động đã được nghe báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng phổ biến văn bản pháp luật  như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ hop bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023; Triển khai Kế hoạch Học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”, Báo cáo công tác Xã hội hoá và phương hướng nhiệm vụ.
          Kết thúc buổi sinh hoạt, viên chức và người lao động nắm rõ hơn những điểm mới, bổ sung, sửa đổi của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 trong đó có quy định cấp mới giấy phép hành nghề, cấp lại, thu hồi; Phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa để góp phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân,… và thống nhất quán triệt chấp hành tốt một số nội dung hoạt động trong công tác Xã hội hóa, công tác dân số,…
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn