TTYT Hữu Lũng khuyến cáo người bệnh cảnh giác với tuyên truyền trái phép về tín ngưỡng, tôn giáo

Thời gian gần đây, tại TTYT Hữu Lũng xuất hiện đối tượng lạ mặt đi đến các khoa mang nhiều chuỗi nhựa hình dạng móc khoá phát cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Trên móc khóa có thông tin quảng bá trái phép cho tín ngưỡng không được phép hoạt động tại Việt Nam gồm “PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO”, dòng chữ tượng hình và 1 đường link.
Hình ảnh ghi lại tại TTYT Hữu Lũng về đối tượng phát tán chuỗi nhựa hình dạng móc khoá đã được Công an huyện điều tra xử lý 
Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng về sự việc để xử lý, điều tra làm rõ, ngăn chặn những thông tin lệch lạc gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận quần chúng, đồng thời khuyến cáo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ bản chất của pháp luân công, vững tâm lý, không nghe tuyên truyền các nội dung tiêu cực có tính chất phản động, không cầm nhận bất kỳ những hiện vật lạ trong khuôn viên bệnh viện. Khi phát hiện các đối tượng khả nghi đi tuyên truyền tín ngưỡng, văn hoá trái phép, người bệnh và người nhà bệnh nhân cần nhanh chóng báo cho cán bộ y tế trực tại khoa hoặc nhân viên bảo vệ để kịp thời ngăn chặn, trình báo với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn