TTYT Hữu Lũng ra quân làm vệ sinh môi trường đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND huyện Hữu Lũng về việc ra quân đầu Xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Một số hình ảnh lao động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây tại khu du lịch Đồng Lâm - xã Hữu LiênBài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn