TTYT Hữu Lũng tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khoá tháng 3 năm 2024

Bên cạnh công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn y tế, Trung tâm Y tế Hữu Lũng chú trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật các thông tin, giáo dục kiển thức pháp luật tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị. Ngày 16/3/2024, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức sinh hoạt chính trị ngoại khóa và phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024.
BSCKII - Nguyễn Thế Độ, Giám đốc TTYT phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị tháng 3 năm 2024
Chương trình có sự tham gia và chủ trì buổi sinh hoạt của BSCKII - Nguyễn Thế Độ, Giám đốc TTYT cùng toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng và Trưởng các Trạm Y tế xã, thị trấn.
Trong buổi sinh hoạt chính trị, các báo cáo viên trình bày nội dung được phân công tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động bao gồm:
Những điểm mới trong Luật Thi đua khen thưởng năm 2022
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quy định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn
Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Trọng tâm về nội dung cấp giấy phép hành nghề hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Thông qua buổi sinh hoạt, Trung tâm Y tế mong muốn viên chức và người lao động được tiếp cận, cập nhật các văn bản, quy định mới nhanh chóng nhất, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật từ đó vận dụng trong quá trình công tác được tốt, hiệu quả và đúng quy định đã được Chính phủ ban hành.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn