Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Thực hiện Công văn số 1369/UBND-CAH ngày 19/7/2023 của UBND huyện Hữu Lũng về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy, Trung tâm Y tế Hữu Lũng triển khai tới khoa, phòng, trạm Y tế các xã, thị trấn.

Hình thức, thời gian thi
          Cuộc thi được tổ chức bằng hai hình thức thi trực tuyến và thi viết. Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, với 3 vòng thi trực tuyến bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.
Đường link: https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn
 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn