Chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỮU LŨNG CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 10/10 NĂM 2023
Với chủ đề: “Khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị”, Trung tâm Y tế có đã và đang thực hiện các hoạt động hướng tới chuyển đổi số trong quá trình khám, chữa bệnh cho người dân bao gồm: đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip tích hợp thẻ BHYT, đăng ký khi sử dụng ứng dụng VssID, thanh toan hoặc tạm ứng không dùng tiền mặt,...
Với các thông điệp:
“Chào mừng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10”;
“Khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”;
“Khai phá sức mạnh dữ liệu số, tiến vào tương lai chuyển đổi số”;
“Sử dụng các ứng dụng công nghệ số trong học tập, làm việc và cuộc sống”;
“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”
 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn