Kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia” trong 6 tháng đầu năm 2023 tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng

Qua 6 tháng đầu năm 2023, trung tâm Y tế Hữu Lũng đã thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia” với nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt công tác tham mưu, đôn đốc triển khai, thực hiện và mang lại những kết quả tích cực bước đầu, làm tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.
TTYT Hữu Lũng tăng cường đăng ký khám, chữa bệnh theo BHYT bằng căn cước công dân có gắn chip đã tích hợp thông tin
Đơn vị đã triển khai sử dụng CCCD có gắn chip đã tích hợp thông tin thay thế thẻ Bảo hiểm y tế phục vụ khám chữa bệnh. Tổng số người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế là 4.492, trong đó số người người khám bệnh bằng CCCD là 4.086/4.492 đạt 91%. Trung tâm Y tế đã đầu tư trang bị đầu lọc thẻ cho 23/24 xã (trạm thị trấn không tổ chức khám chữa bệnh) và chỉ đạo các trạm y tế tổ chức khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân với  kết quả 3.695 người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, trong đó số người người khám bệnh bằng CCCD là 2.779/3.695 đạt 75,2% .
Theo Công điện 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn 2622/BYT-CNTT ngày 04/05/2022 của Bộ Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với Công an huyện xác minh thông tin cho 33.201 trường hợp qua đánh giá việc làm dữ liệu. Kết quả thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu thông tin tiêm chủng đã có 32.625 trường hợp được xác minh thông tin do không có CCCD/Mã định danh, căn cước công dân/mã định danh sai định dạng hoặc xác minh sai thông tin là 21.019 trường hợp; Tổng số chưa xác minh là 576 trường hợp.
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Trung tâm Y tế tiếp tục tăng cường thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia” nhằm đồng bộ số hóa hệ thống khám chữa bệnh đáp ứng an toàn thông tin, an ninh mạng, kết nối, chia sẻ, liên thông, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thực hiện dịch vụ trực tuyến tạo ra nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ người dân cũng như cán bộ y tế trong quá trình khám, chữa bệnh. Đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho người dân về và xác minh thông tin cho các trường hợp chưa được tích hợp, cập nhật thông tin chính xác. Một số thẻ CCCD có gắn chip chưa được tích hợp thẻ BHYT trong đó có thẻ trẻ em, học sinh chưa có căn cước công dân và một số trường hợp chưa được tích hợp..., để không làm mất thời gian của người dân nên Trung tâm Y tế Hữu Lũng vẫn áp dụng song song việc đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT và CCCD có gắn chip, sau đó hướng dẫn người dân nhanh chóng tích hợp thông tin vào CCCD để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hành chính khi tới bệnh viện, tiết kiệm thời gian và công sức.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn