Lao động chào mừng Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/195 - 02/9/2023)

Nhằm góp phần xây dựng bệnh viện “Xanh - Sạch - Đẹp”, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/195 - 02/9/2023), Chi đoàn Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức lao động vệ sinh, dọn dẹp vườn thuốc đông Y vào ngày 24/8/2023.
 Đoàn viên Chi đoàn TTYT lao động hăng say tại vương thuốc đông y
Tham gia lao động vệ sinh gần 20 đoàn viên là viên chức, người lao động. Mặc dù, hoạt động được diễn ra vào thời điểm các khoa, phòng của bệnh viện có rất nhiều việc chuyên môn; tuy nhiên, được sự tạo điều kiện của Lãnh đạo TTYT, Lãnh đạo các khoa, phòng đã bố trí thời gian, sắp xếp công việc cho các đoàn viên tham gia lao động vệ sinh. Các công việc cụ thể được Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai như: dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cối, nhổ cỏ, thu gom rác thải xung quanh vườn thuốc. Các đoàn viên hăng hái, nhiệt tình tham gia các công việc được giao.
Sau một buổi chiều, Chi đoàn TTYT cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc. khuôn viên cũng như vườn thuốc đông y sạch đẹp hơn, mỹ quan hơn. Thông qua hoạt động lao động vệ sinh, thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đoàn viên trong việc giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn