Trung tâm y tế Hữu Lũng thực hiện xử lý chất thải y tế tại cơ sở cách ly phòng, chống dịch Covid-2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Lạng Sơn về việc xử lý chất thải y tế tại cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-2019, từ ngày 12/2/2020 Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã chỉ đạo Đội phòng chống dịch cơ động của đơn vị hàng ngày thực hiện thu gom, xử lý chất thải y tế tại khu cách ly cơ sở 2 Trường quân sự tỉnh Lạng Sơn thuộc thôn Pha Lác, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng.

Công tác xử lý chất thải y tế tại cơ sở cách ly phòng, chống dịch Covid-19 là một công việc khá nặng nhọc do hàng ngày có trên 500 người được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh nên lượng rác thải cần xử lý rất lớn trong khi chỉ có 2 cán bộ phải thu gom và vận chuyển 30 km đến điểm xử lý.  Đồng thời việc thu gom, xử lý rác của khu cách ly cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh cao do đó ngoài việc thu gom xử lý triệt để rác thải y tế để tránh gây ô nhiễm tại khu cách ly còn phải đảm bảo ngăn ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh cho nhân viên y tế tham gia làm việc.

Chính vì vậy, Trung tâm Y tế đã trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ, vật tư, hóa chất cho các cán bộ tham gia đồng thời quán triệt các cán bộ y tế phải tuyệt đối tuân thủ quy trình xử lý rác thải y tế, quy trình khử khuẩn đối với con người, phương tiện tham gia xử lý rác.

Sau 01 tháng thực hiện, Đội cơ động chống dịch Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã thu gom, xử lý trên 100 m3 rác thải có nguy cơ lây nhiễm của khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn